Despre

PROFI JOBS CONSULTING SRL

CUI 29568719

J03/94/2012

Profi Jobs Consulting este organizatie infiintata la inceputul anului  2012 , pe baza experientei acumulate de initiatori, in ceea ce priveste formarea profesionala si consilierea in cariera, si si-a propus ca obiectiv general imbunatatirea calitatii vietii si promovarea valorilor umane din Romania, prin sustinere si promovare a unor masuri in domeniile pietei muncii. In acest sens, organizatia si-a propus dezvoltarea si implementarea de masuri si actiuni ce vizeaza dezvoltarea resurselor umane in perspectiva mentinerii, integrarii sau reintegrarii pe piata muncii a persoanelor defavorizate, prin masuri active si inovative de ocupare : consiliere , orientare , formare si medierea muncii. Firma noastra are la baza experienta membrilor sai, acumulata in  15 ani, in contextul implementarii de proiecte finantate de la bugetul de stat sau bugetele locale, din fonduri de pre- si post-aderare,  inclusiv colaborari, in plan national si european, in directia masurilor ce vizeaza ocuparea fortei de munca si incluziunea sociala. In acest context sunt  proiecte privind moderinzarea serviciilor de ocupare si transpunerea in Romania a strategiilor europene in domeniu, in perspectiva integrarii pe piata muncii a grupurilor defavorizate. De asemenea mai este de mentionat implicarea in managementul si implementarea unor proiecte  ce au vizat implementarea in Romania a Strategiei Europene pentru Ocupare a Fortei de munca,  2007-2013, implementarea unor proiecte strategice de Economie Sociala finantate din Fondul Social European POSDRU si POCU, respectiv proiecte ce vizeaza incluziunea sociala si integrarea pe piata muncii a grupurilor defavorizate. Toate aceste experiente, acumulate de angajatii si colaboratorii in derularea proiectelor sociale, atat privind managementul de astfel de proiecte cat si privind implicarea efectiva a grupului tinta, abordarea grupurilor defavorizate in vederea includerii in masuri active, vor fi aplicate in derularea viitoarelor noastre  proiecte.